Prioriteer en Rol Op

Doel

De top 3 bepalen uit een grote lijst met punten (bijv. bevindingen). Waarbij het essentieel is dat het een door alle deelnemers gedragen prioriteitenlijst is.

Bruikbaar bij

Een groot aantal bevindingen / opmerkingen waaruit je een selectie wilt maken om aan te werken.

Uitvoering

Deze beschrijving gaat uit van twee punten:

 • Een groep van 12 deelnemers. Bij een ander aantal deelnemers dient de werkvorm aangepast te worden.
 • Er wordt gewerkt op een zogenaamde placemat. Een flip-over die op tafel ligt waarvan de indeling vooraf is gemaakt.
Vooraf
 • Verdeel de set met bevindingen in vier ongeveer even grote delen: 1, 2, 3 en 4.
 • Maak van elke subset 3 kopieën.
 • Maak drie placemats volgens het voorbeeld hiernaast (de hele afbeelding staat in de PDF die je kunt downloaden).
 • Leg op elke tafel één placemat.
Werkwijze
 • Bepaal vooraf met de opdrachtgever of tijdens de bijeenkomst met de deelnemers de centrale vraag waarop geprioriteerd gaat worden. Schrijf die op een centrale flip-over, zodat deze voor alle deelnemers goed zichtbaar is.
 • Verdeel de groep van 12 deelnemers in drie groepen van vier. Laat elke groep plaatsnemen aan een tafel. Elke tafel heeft dus een deelnemer A resp. B, C en D.
 • Geef elke deelnemer een set met bevindingen. Bijvoorbeeld elke A krijgt subset 1, elke B krijgt subset 2, elke C krijgt subset 3 en elke D krijgt subset 4.
 • Elke deelnemer bepaalt a.d.h.v. de centrale vraag zijn top 3 met bevindingen die opgepakt moet worden uit zijn subset en schrijven die top 3 op de placemat. Dus bepaalt zijn top 3 uit subset 1.
 • Nu delen aan elke tafel deelnemer A en deelnemer B hun top 3. Ze bepalen gezamenlijk welke nieuwe top 3 ontstaat en schrijven deze op de placemat. Datzelfde doen de spelers C en D aan elke tafel.
 • Vervolgens delen A+B hun prioriteiten met C+D. Gezamenlijk bepalen ze een top 3 en schrijven die op de placemat. Nu heeft elke tafel een top 3.
 • Als laatste stap delen de drie tafels hun top 3 met elkaar en wordt er gezamenlijk een top 3 vastgesteld. Waarschijnlijk staan er al een paar dubbele in.

In de PDF die je hieronder kunt downloaden, beschrijf ik nog een extra stap, geef ik tips en variaties.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ die ik bij de Facilitation Academy geef echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm

Terug naar het overzicht