Mijnenveld

Doel

Vertrouwen en afstemmen op je partner, teambuilding, elkaar begrijpen en accepteren, afspraken maken, samenwerken.

Bruikbaar bij

Teambuilding, maar ook als het belangrijk is dat er goed naar elkaar geluisterd wordt.

Uitvoering

De deelnemers werken in tweetallen: A en B. A wordt geblinddoekt en gaat aan het begin van het speelveld staan. B gaat bij het eind van het speelveld staan.

Leg nu de verschillende voorwerpen, die als mijn fungeren, in het veld.

A moet nu door het mijnenveld lopen zonder op een mijn te stappen of aan te raken. B geeft hem daar instructies voor.

Komt A bij B aan dan maken ze contact via de handen en is de opdracht voor dat koppel afgerond.

Nabespreking:

Besprek deze werkvorm altijd na a.d.h.v. vragen zoals:

  • Wat gebeurde er?
  • Wat had de ander nodig?
  • Wat neem je, jullie hieruit mee?
Variaties

In de PDF van deze werkvorm worden nog enkele variaties beschreven.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ die ik bij de Facilitation Academy geef echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm

Terug naar het overzicht