Interview de spreker

Doel

De deelnemers krijgen de informatie die ze willen hebben waarbij de kennisoverdrager niet zijn vooraf voorbereidde verhaaltje afdraait.

Bruikbaar bij
  • Kennisoverdrachtdoor een spreker.
  • Groespintake bij een creatief proces.
  • Vragenrondje bij een intervisie.
Aanpak
  • Vertel de deelnemers over welk onderwerp de presentatie, groepsintake resp. intervisie gaat.
  • Verdeel de deelnemers in groepen en geef elke groep opdracht vragen voor de spreker te bedenken.
  • Laat de vragen op aparte briefjes schrijven.
  • Zo nodig kunnen de vragen over de groepen gegroepeerd worden.
  • De spreker krijgt de vragen voorgelegd en vertelt aan de hand daarvan zijn verhaal.
Variatie

In de PDF staat nog een variatie.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen (Creatief Faciliteren van Werkvormen in Brainstorms)’ die ik bij de Facilitation Academy geef echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm

Terug naar het overzicht