Instructie geven

Doel

Laten ervaren dat het geven van instructie erg moeilijk is.

Bruikbaar bij

Workshop waarin requirements (eisen en wensen) opgesteld worden.

Aanpak
  • Verdeel de groep in tweetallen ( en B). Laat ze met de ruggen naar elkaar zitten.
  • Geef alle deelnemers een A4 en laat ze hier een eenvoudige tekening op maken zonder dat de anderen het kunnen zien.
  • A stelt aan B vragen over de tekening van B. A tekent zonder dat B het ziet wat hij hoort van B. B mag alleen antwoorden geven en geen aanwijzingen.
  • Als A denkt dat de tekening van B af heeft, draaien de rollen om.
  • Als beide tekeningen af zijn vergelijken A en B het origineel en het kopie met elkaar.
  • Ze bespreken het resultaat. Zijn er verschillen? Zo ja, waardoor wordt dat veroorzaakt? Wat zegt dit over het requirement proces? Schrijf de leerpunten op.
  • Report-out per tweetal.

In de PDF vind je de essentiële regels die gebruikt moeten worden bij de uitvoering. Bovendien staan er ook nog twee variaties in.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen (Creatief Faciliteren van Werkvormen in Brainstorms)’ die ik bij de Facilitation Academy geef echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm

Terug naar het overzicht