Ik sluit aan bij …

Doel

Deelnemers die elkaar niet kennen laten ontdekken dat ze toch iets gemeenschappelijks hebben. En daarmee verbinding creëren.

Bruikbaar bij

Kennismaking van groepen die elkaar niet of nauwelijks kennen.

Uitvoering
 1. De facilitator stelt zichzelf voor met zijn naam en vertelt iets over zich zelf. Hij gaat door totdat een van deelnemers opstaat, omdat hij iets gemeenschappelijks heeft met de spreker. De spreker maakt zijn zin af en gaat zitten.
 2. De deelnemer die opgestaan is, begint zich voor te stellen met: “Ik ben … en sluit aan bij …. (naam facilitator), omdat …”.
  In de reden waarom hij aansluit omschrijft hij/zij welke overeenkomst tussen de spreker en hemzelf zijn opgevallen.
  Vervolgens vertelt hij iets over zichzelf.
  Hij/zij gaat door totdat de volgende deelnemer opstaat. De spreker maakt zijn zin af en gaat zitten.
 3. Stap 2 wordt herhaald totdat iedereen is geweest en de facilitator als laatste aansluit.
Tips
 • Geef een duidelijke instructie. Schrijf bijvoorbeeld de zin op. Corrigeer als men de zin niet gebruikt.
 • In een zakelijke omgeving is het handig om de focus van dit voorstelrondje te leggen op de zakelijke en professionele achtergrond van de deelnemers. Hierdoor leert men elkaars expertise kennen.
 • Doordat de deelnemers niet weten wanneer zich kunnen voorstellen blijven ze actief luisteren. Om de kans van afhaken te verkleinen, kun je de variatie toepassen die beschreven is in de PDF die je hieronder kunt downloaden.
Bron

Overlevering. Variatie: Henri Haarmans

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ die ik bij de Facilitation Academy geef echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm

Terug naar het overzicht