Geheime stemming

Doel

Alternatieven prioriteren zonder dat deelnemers zien waarop gestemd wordt.

Bruikbaar bij

Deze werkvorm kan, zoals hieronder beschreven, in de convergerende fase van een creatief proces gebruikt worden.

Aanpak

Voorbereiding
• Nummer alle alternatieven.
• Schrijf op een flip-over (het scorebord) alle nummers op en plaats de flip-over met de achterkant naar voren in de ruimte.

Uitvoering
1. Geef alle deelnemers hetzelfde aantal stickers en een pen.
2. Laat ze hun keuze maken door op de sticker het nummer te schrijven.
3. Vervolgens plakken ze de sticker op de flip-over bij het corresponderende nummer.
4. Als iedereen gestemd heeft, wordt de flip-over omgedraaid en worden de stickers geteld.

Nodig

Flip-over vellen, Sharpy’s

Tips

Het scorebord moet echt niet zichtbaar zijn.

Duur

10 – 15 min.

Grootte

Maximaal 10 – 16 personen.

Variaties

Het is een variatie op stemmen d.m.v. briefjes. Het voordeel hiervan is echter dat het scorebord visueel is en dat het resultaat sneller bepaald is.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ die ik bij de Facilitation Academy geef echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm 

Terug naar het overzicht