Dat wat niet is gezegd

Doel

Ideeën genereren en bespreekbaar maken van wat niet direct op tafel komt.

Opmerking: Het gaat dus niet om het gesprek over de voor de hand liggende zaken.

Bruikbaar bij

Deze werkvorm kan, zoals hieronder beschreven, in de divergerende fase van een creatief proces gebruikt worden.

Aanpak
Voorbereiding

Schrijf op de eerste flip-over: ‘Te bespreken ideeën’.
Schrijf op de tweede flip-over: ‘Overige ideeën’.
Hang beide flip-over vellen op de muur.

Uitvoering
 1. Formuleer een heldere HKW-vraag (Hoe Kunnen We …).
  Bijv. Hoe kunnen we meer ideeën genereren?
 2. Roepvraag
  Je start bij de eerste deelnemer en gaat vervolgens de rij af. Iedere deelnemer noemt een idee. Je schrijft de ideeën op een lege flip-over.
 3. Tijdens de roepvraag schrijft iedereen nieuwe ideeën, vrije gedachten, gevoelens op de post-its. Eén onderwerp per post-it.
 4. Herhaal stap 2 een paar maal totdat de ideeën opdrogen.
  De deelnemers mogen ideeën van hun post-its roepen of nieuwe ideeën.
  Tijdens deze stap blijft stap 3 doorlopen.
 5. Laat de deelnemers hun post-its vergelijken met de ideeën op de flip-over. De post-its die al op de flip-over staan, mogen ze opbergen.
 6. Laat de deelnemers uit de overgebleven post-its de post-it selecteren waarover ze willen praten. Laat ze daar hun naam bij zetten en op de flip-over met ‘Te bespreken ideeën’ plakken. Plak de rest van de post-its op de flip-over met ‘Overige ideeën’.
 7. Laat de eerste deelnemer (A) een idee van de flip-over met ‘Te bespreken ideeën’ kiezen. A zoek t de auteur (B) op. Ga zo door tot er allemaal duo’s gevormd zijn.
 8. A gaat nu aan B verhelderende vragen stellen om het idee scherper te krijgen.
 9. Bedenk samen een oplossing, een beer op de weg of een vrije gedachte.
  a. Een oplossing: Werk die uit.
  b. Bij een vrije gedachte: Maak het tot een oplossing.
  c. Een beer: Bedenk minimaal 3 ideeën om hem af te schieten.
 10. Werk het resultaat van punt 9 uit op een flip-over en presenteer dit aan de groep.
 11. Herhaal stap 7 t/m 10 voor de andere helft van de post-its.
 12. Laat de groep de ideeën die op de flip-over ‘Overige ideeën’ hangen scoren. Werk de hoogste scorende ideeën via stap 7 t/m 10 uit.
Nodig

Flip-over vellen, Viltstiften, Sharpy’s, Post-its.

Tips

Bij deze werkvorm is de startvraag cruciaal. Daarnaast is het essentieel om de deelnemers goed door het proces te leiden.

Duur

40 – 60 min.

Grootte

Maximaal 10 – 16 personen.

Bron

Lysbeth van Silfhout uit Tim Hurson – Think Better.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ die ik bij de Facilitation Academy geef echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm 

 

Terug naar het overzicht