5 x 7

Doel

Prioriteren van een aantal acties, aandachtspunten etc.

Bruikbaar bij

Een beperkt aantal aandachtspunten of te nemen acties, die ook niet over bepaalde rubrieken verdeeld kunnen worden. Of bij verdeling leidt het tot slechts een enkel aandachtspunt per rubriek.

Aanpak
  1. Laat de deelnemers de acties/aandachtspunten elk op een afzonderlijk blaadje of post-it schrijven;
  2. Stel het criterium vast waarop de aandachtspunten geprioriteerd moeten worden;
  3. Zorg er voor dat er net zoveel post-its zijn als deelnemers;
  4. Laat elke deelnemer willekeurig één post-it pakken;
  5. Laat de deelnemers rondlopen in de ruimte en telkens één post-it met elkaar uitwisselen;
  6. Na een halve minuut zoeken ze een maatje op;
  7. Ze pakken ieder hun post-it, vergelijken die met elkaar en verdelen 7 punten over de post-its op basis van het criterium uit stap 2 (dus 0 – 7, 1 – 6, etc.) en schrijven dit achterop de post-it;
  8. Herhaal stap 5 t/m 7 nog 4-maal, waarbij de deelnemers steeds een ander maatje opzoeken;
  9. Tel de punten op elke post-it op;
  10. Hang of leg de post-its op volgorde van puntenaantal.
Nodig

Post-its, pennen, Ruimte om te lopen.

Tips

Houd het tempo erin en probeer ritme te creëren. De werkvorm is namelijk een goede afwisseling tussen actief zijn en denken.

Het spreekt deelnemers met een kinesthetische, intra-persoonlijke en mathematische intelligentie aan. Als je muziek gebruikt tijdens het rondlopen, dan spreekt deze manier van prioriteren ook de deelnemers met  muzikale intelligentie aan.

Variaties

Het kan ook met twee post-it (A en B) per deelnemer. In stap 5 wordt dan alleen één willekeurige post-it uitgewisseld. In stap 7 wordt dan eerst de post-its A en daarna de post-its B met elkaar vergeleken.

Duur

20 min.

Grootte

Maximaal 20 personen.

Meer informatie

Wil je meer werkvormen leren en leren ze optimaal in te zetten? Dan is de training ‘Wijs met Werkvormen’ die ik bij de Facilitation Academy geef echt iets voor jou.

Naar de training

Download deze werkvorm 

Terug naar het overzicht