Verslag COCD Workshopfestival 23 mei 2014


Henri Haarmans, Judith de Jong, Onno Kruitwagen20140523 COCD 1

Het COCD, het Centrum voor de Ontwikkeling van Creatieve Denkvormen, is netwerkpartner van het IAF. Dat houdt in dat we elkaar helpen om faciliteren nog beter op de kaart te krijgen in Nederland en België.

In het verleden hield het COCD tweemaal per jaar een zogenaamde poolonderwerpendag. Vanaf dit jaar is de nieuwe naam: Workshopfestival. Op 23 mei werd dit workshopfestival gehouden in de nieuwe thuisbasis van het COCD aan het AMS, Antwerp Management School. Het is een oud pand in het hartje van Antwerpen dat deels omgebouwd is met nieuwe betonnen constructies en deels in de oude staat is gehouden. Een inspirerende omgeving. In de kelder is het AMS-brainstromlab gevestigd. Helaas werd er die dag een workshop gehouden en konden we ze niet bezichtigen.

Het workshopfestival stond dit jaar in het teken van het nieuwe boek van het COCD: Creatieve stromingen – Een actuele kijk op creativiteit en innovatie. Negen coauteurs van dit onder redactie van Roger De Bruyn verschenen gaven in 3 rondes van 2 uur een workshop over hun hoofdstuk.

Ronde 1: Maya: Hoe vergroot je de innovatie-spanning? – René Hartman20140523 COCD 2
René is van mening dat er onvoldoende rendement komt uit een brainstorm. Te vaak leidt het tot ideeën die meer tegen de gewone oplossingen aanzitten dan neigen naar geavanceerde  oplossingen. A.d.h.v. een praktijkvoorbeeld waarmee we in vier verschillende groepen aan de slag mogen, laat hij ons dat ook ervaren: we komen inderdaad tot weinig vernieuwende oplossingen. Door verdiepingsstappen toe te voegen, ontstaan nieuwe ideeën en worden ideeën gekoppeld. Aan het eind worden de ideeën aan een test onderworpen middels het Business Model Canvas. Dit model is te downloaden. Heel handig want je krijgt gelijk inzichtelijk of je idee levensvatbaar is.
Misschien een weinig vernieuwende workshop wat theorie betreft, maar door het direct in praktijk toepassen van de verdiepingsstappen en het gebruik van het Business Model Canvas kregen we een goed beeld van de opzet van een dergelijke creatieve sessie.

Ronde 2: Van Burger- naar Overheidsparticipatie: zo doe je dat! – Marenthe de Bruijne en Birgit Oelkers20140523 COCD 3
In deze workshop  stond de veranderende rol van de overheid centraal. Ambtenaren realiseren zich dat zij steeds vaker netwerkpartner in de samenleving zijn, waarbij zij ruimte moeten maken voor mensen met goede initiatieven en samen met hen beleid maken. Het denken en werken binnen traditionele kaders en routines verschuift daarmee naar het denken in mogelijkheden en kansen. Ik vond het boeiend te zien dat de participatiemaatschappij niet alleen veel vraagt van burgers, maar ook van ambtenaren. Ik verwacht daar een flinke cultuuromslag de komende jaren.

Ronde 3: De kunst van het stille staan – Marcel Stolk
We starten de workshop op de binnenplaats met een aantal oefeningen uit de Chi Kung. Een aantal oefeningen om de spieren los te maken en aantal om je spieren te rekken. Het geeft een heerlijk rustgevend gevoel. Marcel geeft aan dat hij workshop vaak op deze wijze begint. Het geeft de deelnemers de gelegenheid om echt aanwezig te zijn bij de workshop.
Als  we in de collegezaal hebben plaats genomen geeft Marcel een toelichting op zijn zoektocht. Hij heeft is van mening dat we tijdens workshops onvoldoende aandacht besteden aan het tempo van de workshop: soms te langzaam, maar vaker te snel. Voor hem vielen de stukjes op zijn plaats toen hij de training Generatief Leiderschap bij Ivo Callens volgde. M.b.v. de techniek van Thema Gecentreerde Interactie (TGI) voeren we een dialoog over het tempo van een workshop. Je merkt echter dat alle deelnemers aardig moe zijn, het is dan ook al bijna 18 uur. We besluiten dan ook om  de workshop eerder te stoppen.

Conclusie
Het was een lange, maar zeer interessante dag. Fijn om onder vakbroeders te zijn en ideeën op te doen. De locatie is prima en ook vanuit Nederland goed te bereiken. Zeker met openbaar vervoer.
Was er dan niets mis? Jawel, er werd na afloop alleen wijn geschonken en geen lekker Belgisch bier.
Wat ons betreft in ieder geval voor herhaling vatbaar. Dus wij kijken uit naar het festival in het najaar. Jij nu toch ook?

Tags:
Terug naar het overzicht