RobertJan Uijl – ‘Projectmanagement met Creatiemacht’

‘Projectmanagement met Creatiemacht’ kan gezien worden als een vervolg op ‘Projectmatig Creëren’ een ‘Projectmatig Creëren 2.0’. De kracht van deze aanpak is dat de methode meer mensgericht is. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de ík’, de ‘wij’ en de ‘het’ in projecten.

RobertJan Uijl en Hans Licht,
Projectmanagement met Creatiemacht, Scriptum, 2015,
ISBN 978 90 5594 983 0.

Projectmanagement met Creatiemacht gaat met name in op de multi-stakeholder omgevingen zoals we die bijvoorbeeld kennen in het publieke domein, maar die natuurlijk ook gelden in complexe organisaties. Deze multi-stakeholder omgeving wordt door de auteurs het opdrachtgevend systeem genoemd. De projectgroep die het project uitvoert, is het opdrachtnemend systeem. Door het boek klinkt duidelijk de boodschap dat projecten alleen kunnen slagen als er een goede samenwerking en co-creatie is tussen deze beide systemen. De projectleider of –manager is hierin samen met de opdrachtgever de spil die beide aan elkaar verbindt.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 geeft een onderbouwing van de visie van de auteurs. In deel 2 worden de 4 fases van het project (startfase, definitiefase, uitvoeringsfase en implementatie en afsluiting) afzonderlijk behandeld. In deze hoofdstukken vindt de verdieping vanuit de visie van de auteurs naar deze fases plaats. Daarmee laten de auteurs de lezer bewust worden wat het effect van hun visie is. Dit wordt toegelicht a.d.h.v. praktijkvoorbeelden en een aantal handige methodes. Door juist niet de verdieping in te gaan met methodes blijft het boek heel goed leesbaar en blijft de omvang van het boek redelijk beperkt tot 183 pagina’s. Ruim de helft minder dan ‘Projectmatig Creëren 2.0’. Ben je dus op zoek naar methodes om de visie van de auteurs daadwerkelijk in de praktijk brengen, dan is dit niet het juiste boek.

Terecht wordt in het boek regelmatig opgemerkt dat je je als projectleider op twee vlakken moet laten ondersteunen door specialisten: communicatie en procesmatige begeleiden van groepen (faciliteren). M.i. wordt onvoldoende benadrukt dat met name deze laatste specialist de projectleider kan versterken, omdat het in multi-stakeholder omgeving vrijwel ondoenlijk is om tegelijkertijd op de content, het sturen van het project en het proces te letten.

Kortom: dit boek geeft een zeer goed overzicht op welke manier je in dit soort omgevingen projecten kunt leiden. Het zou eigenlijk standaard literatuur voor elke projectleider en –manager moeten zijn.

Henri Haarmans

Tags:
Terug naar het overzicht