Quintin Schevernels – ‘Suits & Hoodies’

Dit boek gaat over wat geslaagde start-ups en succesvolle corporates gemeen hebben. Het voordeel is dat de auteur bij beide soorten bedrijven in diverse posities gewerkt heeft (TMG, Randstad, Layer) en dus vanuit zijn ervaring kan spreken.

Quintin Schevernels,
Suits & Hoodies – Het geheim van de succesvolle start-up,
Business Contact, 2016 ISBN 978 90 470 0879 8.

Hij geeft dan ook in het boek heel veel voorbeelden van zijn eigen ervaringen. Maar het boek bevat ook veel bekende voorbeelden (Apple, Google, Zappos, Facebook en Kodak), die hij vanuit zijn eigen visie toelicht en daardoor net in een ander licht zet. Door de voorbeelden is het boek heel leesbaar en leest het eerder als een goed journalistiek verhaal dan als een managementboek.  Maar pas op: het boek heeft een duidelijke boodschap: wil je als start-up slagen of wil je blijven voortbestaan als corporate, dan zijn er zeven essentiële factoren waaraan je moet voldoen:

  1. Groot dromen
  2. Vernieuwing
  3. Product
  4. Cultuur
  5. Talent
  6. Focus
  7. Funding

Deze zeven factoren worden uitgebreid beschreven in deel 2 van het boek. In deel 1 schets de auteur de context. In deel drie behandelt hij de exit-strategieën.

Van de drie delen is deel 2 natuurlijk het dikst. In de zeven hoofdstukken van dit deel kiest hij net een andere insteek dan andere auteurs. Het hoofdstuk product bijvoorbeeld gaat natuurlijk  wel degelijk ook over klantbeleving. En zo gaat het hoofdstuk cultuur natuurlijk ook over strategie, visie, (faciliterend) leiderschap, samenwerking etc. Door de hoofdstukken op deze manier te benoemen worden de onderdelen die er onder vallen geïntegreerd en zijn ze niet los van elkaar te zien.
Verder bevat elk hoofdstuk legio tips waarop je als ondernemer moet letten als je een bedrijf runt.

Wat het boek ook prettig leesbaar maakt, zijn de citaten die tussendoor geplaatst zijn. Verder bevat elk hoofdstuk aan het eind het onderdeel ‘meer lezen’ met daarin literatuurtips over dat hoofdstuk.
Natuurlijk eindigt het boek ook met een uitgebreide lijst met literatuur en verwijzingen.

Het deel over exit-strategieën is het minste deel van het boek. Het is vrij summier beschreven en bevat ook het minste aantal tips. Voor mij had hij het weg mogen laten. Bovendien als je een bedrijf start dat succesvol wordt, heb je niet direct de intentie om het te verkopen of te beëindigen.

Henri Haarmans

Tags:
Terug naar het overzicht