Publicaties

You can order my books and other publications here. U kunt mijn boeken en andere publicaties hier bestellen.


‘Diverging Conversations through Facilitation – 24 Targeted Cases’cover-diverging-conversations

Jan Lelie, Henri Haarmans, Diverging Conversations through Facilitation, Gelling Publishing, 2014, ISBN 978-90-78440-72-7. 144 pages

The book contains 30 chapters in which:

 • 24 facilitators and their clients explain what the added value is of facilitation.
 • we give a definition of facilitation.
 • we compare the role of a facilitator with the role of a coach, organizational advisor, a trainer, a teacher, a project professional, etc.
 • we answer 12 frequently asked question.
 • we explain a lot of words used in facilitation.
 • By answering 8 simple question in the checklist you get an answer to your question: Do I need a(n external) facilitator?

Here you can read an extract of the book in the Viewing copy.
You can watch the promotional movie here, read the book reviews on my site or read them on Managementboek.nl or on TvOO (the last review on the page in Dutch).

The book is sold all over the world.

book order


‘Faciliteren zonder omwegen –  24 Praktijkcases’kafthaarmans100

Jan Lelie, Henri Haarmans e.a. (red.), Faciliteren zonder omwegen, Gelling Publishing, 2013, ISBN 9789078440659. 128 pagina’s.

‘Faciliteren zonder omwegen’ laat zien dat professioneel faciliteren het mogelijk maakt om via ‘omwegen’ recht op het doel af te gaan, en antwoorden te leveren op vragen waarmee menig manager rondloopt:

 • Hoe creëren we een effectief proces?
 • Hoe verlagen we het ziekteverzuim?
 • Hoe smeden we alle individuen tot een team?
 • Hoe betrekken we alle deelnemers actief in het project?
 • Hoe verbeteren we de arbeidsmotivatie?
 • Hoe kunnen we de kwaliteit omhoog brengen?
 • Hoe brengen we de gewenste verandering tot stand?
 • Door het beantwoorden van acht eenvoudige vragen in de checklist, krijg je antwoord op je vraag ‘Heb ik een (externe) facilitator nodig?

 

Recensies op het boek zijn te vinden op mijn site, omanagementboek.nl, opde site van TvOO (het is de 3e recensie op deze pagina), het Boekverslag vanuit de CoP ‘Faciliteren in Projecten en Programma’s’ of kijk en luister naar de videorecensie.

book order