Over

Achtergrond

Toen ik in 1998 mijn eerste training in faciliteren bij Albert Postema volgde, kon ik niet vermoeden dat dit voor mij een keerpunt in mijn carrière zou worden. Het leek me een slimme aanpak met groepen. Daarom ging ik de geleerde technieken gelijk in mijn dagelijkse werk als business consultant toepassen. Al snel bleek dat door het kiezen van de juiste werkvormen de kennis bij deelnemers sneller ontsloten werd. Bovendien kwamen de deelnemers aan workshops sneller tot beter gedragen resultaten.

In 2011 heb ik mijn assessment bij het IAF met goed gevolg doorlopen en
mag ik de titel Certified Professional Facilitator (CPF) voeren. Omdat ik het beste uit mezelf wil halen, leer ik nog steeds bij door het volgen van trainingen, zoals NLP Practitioner en Emergenetics.

2 Facilitate 4 Best Results
Mijn bedrijf, ‘2Facilitate 4 Best Results’, heb ik opgericht in januari 2013. Vanuit dit bedrijf begeleid  groepen om vraagstukken van opdrachtgevers op te lossen. Om het beste uit elkaar te halen en zo het beste resultaat voor een opdrachtgever neer te zetten, werk ik, indien nodig,  met andere zelfstandig professionals samen. Alleen of samen faciliteer ik workshops binnen het bedrijfsleven en in de publieke sector.

Facilitation Academy
In februari 2016 heb ik samen met Marc van Seters de ‘Facilitation Academy‘ opgericht. Bij de Academy geef ik trainingen op het gebied van faciliteren, groepsbegeleiding etc.

Visie
Zowel bij ‘2 Facilitate 4 Best Results’ als bij de Facilitation Academy werk ik vanuit een visie: het integrale model. Dit integrale model is ontwikkeld door de bekende Amerikaanse filosoof Ken Wilbur, het is overgenomen door Ruth Cohn in haar aanpak Thema Gecentreerde Interactie (TGI) en naar Nederland gehaald door Daniel Ofman (bekend van de ontwikkeling van de kernkwadranten).

Het integrale model geeft aan dat er altijd drie krachten/energieën in een groep spelen:Integraal model

  1. De beeldkracht: het vermogen om nieuwe (creatieve) oplossingen te zien.
  2. De samenwerkingskracht: het vermogen om samen iets te creëren.
  3. De vormkracht: het vermogen om die oplossingen te realiseren.

Deze drie krachten vormen de basis voor de drie perspectieven van waaruit je naar een bijeenkomst – workshop, brainstorm, training, conferentie etc. – kunt kijken: de ‘ik’-, ’wij’- en de ‘het’-kant.

  1. De ik-kant gaat over inspiratie, persoonlijke groei, commitment ed. (beeldkracht)
  2. De wij-kant gaat over samenwerking, teamgeest, relatie en cultuur. (samenwerkingskracht)
  3. De het-kant gaat over de inhoud van de workshop, de tools, de  middelen, de processen. (vormkracht)

Het zijn de enige drie perspectieven waar je als begeleider van groep interventies op kunt doen. Zie hiervoor ook de theorie van John Heron. Voor een goed resultaat van bijeenkomst is het van belang dat de begeleider/facilitator/trainer deze drie perspectieven in balans houdt. Ligt de focus te veel of juist te weinig op één of twee van deze perspectieven dan wordt er geen optimaal resultaat geboekt.

Nevenactiviteiten

Voorzitter IAF Nederland chapter
Sinds december 2011 ben ik voorzitter van de beroepsvereniging IAF Nederland chapter (IAF = International Association of Facilitators). In 2011 t/m 2016 heb ik de zeer succesvolle jaarlijkse IAF Nederland Conferentie georganiseerd.

Community of Practice ‘Faciliteren in Projecten en Programma’s’
Deze CoP is een samenwerking is tussen IAF en IPMA (de branchevereniging van project- en programmamanagers) en is in november 2013 door mij en Gert-Jan van den Dries opgericht. In de CoP willen we een kruisbestuiving bereiken tussen de vakgebieden faciliteren en project management. Om er op die manier voor te zorgen dat er binnen projecten vaker gebruik gemaakt wordt van faciliteren en resultaten van projecten eerder en beter gehaald worden. De kennisgroep komt tweemaandelijks bij elkaar. Ik ben samen met Mertine Middelkoop de trekker.

Lid inspiratiegroep KCF (KennisCommunicatiegroepsFacilitatie)
Bij de rijksoverheid zijn veel (parttime) facilitators werkzaam. RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland –  (onderdeel van het Ministerie van Economischer Zaken) organiseert voor hen 4-maal per jaar een middag om hun kennis over faciliteren te verbreden en te verdiepen. De inspiratiegroep, waarvan ik lid ben, doet de voorbereiding voor de middagbijeenkomsten.

Auteur
In ben mede-auteur van twee boeken over de toegevoegde waarde van faciliteren.

‘Faciliteren zonder omwegen –  24 Praktijkcases’
Dit boek is gelanceerd op de IAF Nederland conferentie in juni  2013. Dit praktijkboek toont in 24 praktijkvoorbeelden van elk 4 pagina’s de mogelijkheden en resultaten van het vak faciliteren. Zowel facilitators als opdrachtgevers komen aan het woord. De voorbeelden variëren van grootschalige projecten op nationaal als internationaal niveau, tot kleinschalige processen binnen een kleine organisatie of afdeling. Ze spelen zich af in zowel profit als non-profit sectoren. Het boek bevat 128 pagina’s.

Jan Lelie, Henri Haarmans e.a. (red.), Faciliteren zonder omwegen,
Gelling Publishing, 2013, ISBN 9789078440659.

Het boek is vrijwel uitverkocht.

‘Diverging Conversations through Facilitation – 24 Targeted Cases’
Dit boek is gelanceerd op de IAF Europe EMENA Conference in oktober 2014. Het betreft de internationale uitgave van het Nederlandse boek. Maar het is geen 1-op-1 vertaling geworden. Er staan 14 nieuwe praktijkcases in. De cases komen uit de hele wereld van China tot de VS, van Singapore tot Zweden. De 24 cases worden ingeleid door een hoofdstuk dat een definitie van faciliteren geeft en een hoofdstuk dat de rol van facilitator vergelijkt met de andere rollen die betrokken zijn bij veranderingstrajecten. Het boek sluit af met een hoofdstuk met veel gestelde vragen aan facilitators en een glossery van veel gebruikte termen binnen faciliteren. Het boek bevat 144 pagina’s.

Jan Lelie, Henri Haarmans, Diverging Conversations through Facilitation,
Gelling Publishing, 2014, ISBN 978-90-78440-72-7.