Mark Miller – ‘Het geheim van Teamwork’

High Perfomance Teams (HPT) zijn een hot item om over te schrijven. De meeste auteurs benaderen dit onderwerp vanuit een theoretisch perspectief. Miller benadert het via storytelling: Daphne wil de resultaten van het team verbeteren en gaat daarom met steun van haar manager Jac op zoek naar de elementen die een team tot een HPT maken. Samen met haar team bezoekt ze de leidinggevenden van drie teams waarvan haar teamleden vinden dat ze een HPT zijn: een oud-commandant van de corps commandotroepen, het Molenaar raceteam en een vestiging van een grote restaurantketen.

Mark Miller,
Het geheim van Teamwork – Wat Succesvolle teams weten en doen,
Business Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2013, ISBN978 90 470 0538 4

Uit deze bezoeken leidt ze samen met het team  af dat  vier elementen bepalend zijn voor het bereiken van een HPT: inzet van medewerkers op hun talent, vaardigheden van teamleden, groepsgevoel van het team en het bereiken van resultaten met elkaar. Daarnaast is de rol van de manager cruciaal. Hij/zij dient zich als dienend/coachend leider op te stellen. Daphne gaat met deze elementen samen met haar team aan de slag. Om de ideeën vervolgens met wisselend succes bedrijf  breed? uit te rollen. Deze laatste stap komt onverwacht en wordt dan ook niet of nauwelijks gemotiveerd.

In het verhaal komen meerdere punten naar voren die belangrijk zijn om goed op te pakken, zodat het team ook inderdaad een HPT wordt. De punten worden geduid, maar er wordt door de verhaaltrant van het boek te weinig aandacht aan besteed. Daarnaast wordt de aanpak van Daphne om tot een HPT te komen als ultieme waarheid gepresenteerd, terwijl er ook andere mogelijkheden zijn.

De vertaling is op punten niet sterk. Onduidelijk is waarom oorspronkelijk Amerikaanse namen omgezet zijn naar Nederlandse namen. Op twee plekken wordt plotseling de oorspronkelijke naam van Daphne gebruikt. Vreemd is ook dat één van de voorbeeldcases duidelijk omgezet is naar een Nederlandse case, terwijl daar eigenlijk helemaal geen aanleiding voor is.

Persoonlijk irriteert de gehanteerde vertelvorm mij mateloos. Dat maakt het onderwerp van de ene kant toegankelijk, maar aan de andere kant wordt het hierdoor wel erg simplistisch. Door de verhaaltrant laat het boek zich echter wel makkelijk citeren.

Kortom: het boek is leuk om te lezen, het zet je aan het denken, maar heeft als management literatuur te weinig diepgang.

Terug naar het overzicht