Luc de Brabandere – ‘Thinking in new boxes’

In dit boek beschrijven de auteurs, die in het verleden werkzaam geweest bij de Boston Consulting Group (BCG),   in tien hoofdstukken uitvoerig hoe bij BCG creativiteit ingezet wordt om tot nieuwe of vernieuwende business modellen voor hun klanten te komen.

Luc de Brabandere en Alan Iny,
Thinking in new boxes – een nieuw paradigma voor creativiteit,
Van Duuren Management BV, Tielt, 2014, ISBN 978 90 820 3373 14

In de hoofdstuk 1 t/m 3 laten ze zien dat we geneigd zijn om in bestaande boxes (denkkaders) te denken als we naar oplossingen voor problemen zoeken. Door juist deze denkkaders los te laten en je blik te verruimen kom je in een latere fase tot vernieuwende ideeën. Daarom is het goed om eerst in kaart te brengen wat de huidige boxes zijn om deze vervolgens ter discussie te stellen en nieuwe boxes te creëren. In deze fase wordt ook de centrale onderzoeksvraag aangescherpt.

In de tweede stap die je hierna zet worden de nieuwe boxes verkend. Er worden marktonderzoeken gedaan, concurrentieanalyses etc. Na deze stap komen de bekende stappen: divergeren van ideeën, convergeren, her evalueren.

Uitdrukkelijk stellen de auteurs dat het hele proces of delen van het proces regelmatig herhaald moeten worden, omdat de ontwikkelingen steeds sneller gaan en je dus ook je bedrijf steeds moet blijven aanpassen.

De theorie in het boek wordt ondersteund door een groot aantal voorbeelden van bedrijven over de hele wereld die deze aanpak hebben gehanteerd. Hier en daar worden gebruikte werkvormen kort aangeduid.

De theorie die behandeld wordt in dit boek is niet nieuw. Wel is de insteek anders. De problematiek van business vernieuwing wordt benaderd vanuit de business waarbij creativiteit ingezet wordt. In andere boeken staat juist vaak de creativiteit centraal. Daarmee is dit boek uitermate geschikt voor managers die inzicht willen krijgen in de redenen waarom en de aanpak om hun business te verbeteren. Dat wil niet zeggen dat managers daarna in staat zijn om dit zelf toe te passen. De auteurs stellen dat de inzet van een facilitator of een organisatie adviseur nodig is om de deelnemers aan de workshops in dit proces procesmatig door de stappen te leiden, zodat de deelnemers zich volledig met de inhoud bezig kunnen houden.

Voor een boek dat in zijn subtitel creativiteit voert, wordt er in dit boek erg weinig gewerkt met illustraties en uitgewerkte voorbeelden van creativiteitswerkvormen. Dat maakt het boek minder geschikt voor hen die op zoek zijn werkvormen.

Henri Haarmans CPF,

Tags:
Terug naar het overzicht