Training bij Agentschap NL

Training gehouden bij Agentschap NL in Den Haag voor de Facilitators van de Rijksoverheid.

Een uitgebreid verslag van de training door een van de deelnemers is te lezen bij het Faciliteer Atelier

De volgende opmerkingen hebben deelnemers gemaakt in de evaluatie:

Goede mix van theorie, zelf ervaren en (inter)actief bezig zijn. Geeft een nieuwe insteek waarop je een workshop tegen het licht kan houden. Wanneer gebruik ik welke stijl? Zowel als je de opzet maakt (hier bewust tussen kiezen) als evaluerend achteraf. Idem voor de dimensies. Driehoek was interessante afsluiter.
Een deelnemer tijdens de training

De training heeft mijn inzicht in mijn eigen stijl van faciliteren verhelderd. Geeft weer aanknopingspunten voor aanscherpen van het begeleiden van workshops.
Een deelnemer tijdens de training

Terug naar het overzicht