Interview over gefaciliteerde bijeenkomsten in MeetingMagazine

Voor het decembernummer van het MeetingMagazine ben ik geïnterviewd. Ik ga in het artikel dieper in op de meerwaarde van goed gefaciliteerde bijeenkomsten en op de visie van de Facilitation Academy.

Lezen

Het artikel is hier op de site van de Academy te lezen of op de site van MeetingMagazine.

Onderwerpen

In het artikel geef ik een overzicht van wat er allemaal komt kijken bij gefaciliteerde bijeenkomsten. Daarnaast geef ik een beschrijving van de twee modellen die we bij de Facilitation Academy als uitgangspunt voor het ontwerpen van van bijeenkomsten hanteren. Dit zijn het meeting-spectrum en het integrale model.

Het meeting-spectrum verdeelt bijeenkomsten over vijf typen. Het type bijeenkomst hangt samen met het doel van de bijeenkomst en bepaalt daarmee de rol van de facilitator en de werkvormen die gebruikt worden.

Het integrale model geeft inzicht in de interventies die een facilitator tijdens een bijeenkomst kan doen. Op de eerste plaats kan hij een interventie doen aan de ik-kant van de deelnemers. Daarnaast op de groep als geheel (de wij-kant). Tenslotte op het proces van de groep (de het-kant). Belangrijk is deze drie in balans te houden.

Verder geef ik heel veel direct toepasbare tips en beschrijf ik een paar eenvoudige werkvormen.

MeetingMazine

Het MeetingMagazine verschijnt zes maal per jaar op papier en is ook elektronisch beschikbaar. Het is een multimediaal platform voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen.

Meer leren over gefaciliteerde bijeenkomsten

De Facilitation Academy verzorgt trainingen en opleidingen op het gebied van begeleiden (faciliteren) van bijeenkomsten.
Om kennis te maken met de  toegevoegde waarde van faciliteren is de training ‘Introductie faciliteren‘ ontwikkeld.
Speciaal voor het begeleiden van congresorganisaties en sprekers op congressen is de training ‘Geven van interactieve workshops op congressen‘.
Zelf leren faciliteren kan met de opleiding ‘Faciliteren van professionals‘ en de Engelstalige opleiding ‘Facilitating for effect‘.

Heb je een vraag? Neem dan contact met me op.

Terug naar het overzicht