Hans de Bruijn – ‘Procesmanagement’

De kracht van dit boek is dat het een totaaloverzicht en een verdieping geeft van procesmanagement. Hierdoor is de materie ook voor lezers die geen kennis hebben van deze managementstijl  goed te begrijpen. De vele voorbeelden dragen daar extra toe bij.

Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Roel in ’t Veld,
Procesmanagement – Over procesontwerp en besluitvorming,
Boom, 2016, ISBN 978 90 2440 434 6.

Deze recensie betreft de 2e oplage van de 4herziene druk.

Het boek bestaat na de introductie uit drie delen.

Deel 1 is een inleiding tot procesontwerp en procesmanagement. Hierin wordt procesmanagement afgezet tegen vier andere managementstijlen, nl. de inhoudelijke benadering, command and control, projectmanagement en de structurele benadering. De voordelen en risico’s van de procesbenadering worden geschetst. Dit deel geeft een goede onderbouwing van de redenen waarom een procesbenadering in  situaties beter werkt dan een van de vier andere managementstijlen.

Deel 2 gaat in op de procesarchitectuur. In twee hoofdstukken  wordt in grote lijnen uitgelegd op welke wijze een proces ontworpen en gemaakt wordt. De vier kernelementen van een goed procesontwerp – openheid, bescherming kernwaarden, voortgang en inhoud – worden toegelicht. Voor elk kernelement worden ontwerpprincipes voor het proces beschreven. Dit leidt in totaal tot 14 ontwerpprincipes.

Deel 3 bevat 4 hoofdstukken die een verdieping geven op het management van het proces. In deze hoofdstukken worden de vier kernelementen verder uitgediept. In het vijfde en laatste hoofdstuk van dit deel worden een aantal schema’s die kunnen helpen bij het ontwerpen resp. managen van het proces gepresenteerd en toegelicht.

Twee onderwerpen hadden wat mij betreft beter uitgewerkt mogen zijn:

  1. Opdrachtdefiniëring
    Een goede opdrachtdefiniëring is namelijk cruciaal voor het slagen van het proces. Helaas zit namelijk maar al te vaak de oplossing verstopt in de opdrachtformulering of –beschrijving.
  2. Mate van inhoudelijke kennis van de procesmanager
    Dit onderwerp komt kort aan het eind van hoofdstuk 8 aan de orde. Door er een aparte paragraaf aan te wijden en het te voorzien van voorbeelden, was dit onderdeel beter gaan leven. Opdrachtgevers kijken er namelijk vaak anders tegenaan.

 

Dit boek is een aanrader voor elke procesmanager, facilitator en beleidsmaker/opdrachtgever.

  • Voor de procesmanager, omdat hierin goed beschreven staat welke stappen hij moet doorlopen.
  • Voor de facilitator geldt in wezen hetzelfde. Hij begeleidt tenslotte procesmatig vergelijkbare opdrachten.
  • Voor de beleidsmaker/opdrachtgever, omdat hij hierdoor goed inzicht krijgen over de rijke en zorgvuldige aanpak van procesmanagement.
Tags:
Terug naar het overzicht