Faciliteren met een twist (deel 7 en slot)

In mijn vorige zes blogs heb ik een algemene aanpak beschreven die je kunt hanteren als deelnemers een werkvorm afgezaagd of sleets vinden. Je kunt gaan faciliteren met een twist en ik heb voorbeelden gegeven van hoe je werkvormen kunt twisten.

 

Situatie 7
De workshop is bijna afgelopen. Alle acties staan op flip-overs, de nog uit te zoeken zaken staan op een Parkeer flip-over. Rest het workshopproces na te lopen en bij de deelnemers te checken wat ze van de workshop hebben gevonden. Om hierop antwoord te krijgen kun je natuurlijk een vragenrondje doen, maar dat wordt wel heel erg saai. Je merkt het waarschijnlijk direct: de deelnemers worden stiller, beginnen verveeld te kijken, controleren de tijd op hun horloge of telefoon etc.

Pak het de volgende keer anders aan. Maar plan daar dan wel voldoende tijd voor in.

 • Visualiseer
  Geef de deelnemers de opdracht de workshop – het verloop en het resultaat – te visualiseren. Geef ze er 10 minuten voor. Laat ze daarna in drietallen de visualisaties met elkaar delen en de kernwoorden opschrijven. Voeg die kernwoorden van alle groepjes samen tot een gezamenlijke lijst.
 • Voorpagina van een krant
  Maak groepjes van 3 – 4 deelnemers en geef elk groepje de opdracht een voorpagina van een nieuwskrant  te maken waarin ze de workshop – het verloop en het resultaat – samenvatten. Na 10 minuten delen de groepjes hun voorpagina,
 • Koppel de afsluiting aan de opening
  Heb je tijdens de opening een bepaalde werkvorm gebruikt, probeer die werkvorm dan ‘getwist’ te gebruiken voor de afsluiting. Heb je bijvoorbeeld de bloemkennismaking gebruikt, vraag ze dan aan het eind terug te komen op het begrippen of de begrippen die ze toen opgeschreven hebben en laat ze het begrip nu toelichten a.d.h.v. de workshop.
 • Lijnopstelling
  Deze is heel krachtig voor het afsluiten van een workshop. Twee varianten zijn altijd makkelijk toe te passen:

  Variant 1:
  Heb je in  het begin de nuttig-vraag gesteld, dan kun je aan het eind vragen: “Geef de workshop een rapportcijfer op basis van het nut dat je in het begin hebt aangegeven. En stel je in de ruimte op op een virtuele lijn.” Voer hierna wel het gesprek met de deelnemers, want soms is hun verwachting hoger dan gerealiseerd kan worden. Het is goed dat zij dat dan ook beseffen.

  Variant 2:

  Stel een paar vragen over de workshop, die de deelnemers een rapportcijfer moeten geven. Bijv. Hoe adequaat vond je de werkvormen? Hoe tevreden ben je over de ruimte? Hoe tevreden ben je over de begeleiding van de facilitator?

 • Smileys
  Wil je echt iets anders. Bereid je dan voor. Zoek op internet naar verschillende smileys (er staan er duizenden) en druk deze ieder op een aparte A4 af. Hang deze A4’s op in de ruimte of verdeel ze over de vloer. Vraag de deelnemers bij de smiley te gaan staan die hun gevoel over de workshop het best uitdrukt en wat daarvan de reden is, want hier geldt echt ANNA (Altijd Navragen Niet Aannemen).
  Heb je weinig tijd? Koop dan smiley stickers en laat de deelnemers een smiley plakken bij een thermometer / meetlat voordat ze de workshop verlaten.

Conclusie
Ook tijdens de afsluiting van een workshop kun je een saaie werkvorm heel eenvoudig twisten.

Heb je behoefte aan een intervisie op jouw workshopontwerp of wil je van gedachten wisselen over het ‘Twisten’ van werkvormen, neem dan contact met me op.

Wil je zelf leren groepen te begeleiden / te faciliteren? Dan kan ik je de training ‘Faciliteren van Professionals’ aanraden. De eerst volgende opleiding start op 22 november in Driebergen. Hiervoor zijn nog een paar plekken vrij.

Wil je weten of je een groep zelf kunt begeleiden, intervisie nodig hebt of een facilitator in moet schakelen? Beantwoord dan 8 eenvoudige vragen en krijg direct per mail een advies.

Deze blog verscheen ook op 14-11-2016 op Pulse. Vind je hem leuk? Wil je hem dan daar s.v.p. liken?

Terug naar het overzicht