Facilitator in de nieuwe druk van de Dikke van Dalen

 

Het is eindelijk zo ver: facilitator staat in de nieuwste editie van de Dikke van Dalen.
Facilitator – persoon, groep of instelling die een ontwikkeling of proces faciliteert.
Faciliteren – 1. faciliëren, 2. technische hulp, voorziening aanbieden, beschikbaar stellen aan (eng. facilitate – vergemakkelijken).
Faciliëren – vergemakkelijken.

Dikke van Dale

Terug naar het overzicht