Faciliteren zonder omwegen

‘Faciliteren zonder omwegen –  24 Praktijkcases’

Jan Lelie, Henri Haarmans e.a. (red.), Faciliteren zonder omwegen, Gelling Publishing, 2013, ISBN 9789078440659. 128 pagina’s.

‘Faciliteren zonder omwegen’ laat zien dat professioneel faciliteren het mogelijk maakt om via ‘omwegen’ recht op het doel af te gaan, en antwoorden te leveren op vragen waarmee menig manager rondloopt:

  • Hoe creëren we een effectief proces?
  • Hoe verlagen we het ziekteverzuim?
  • Hoe smeden we alle individuen tot een team?
  • Hoe betrekken we alle deelnemers actief in het project?
  • Hoe verbeteren we de arbeidsmotivatie?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit omhoog brengen?
  • Hoe brengen we de gewenste verandering tot stand?
  • Door het beantwoorden van acht eenvoudige vragen in de checklist, krijg je antwoord op je vraag ‘Heb ik een (externe) facilitator nodig?

Recensies op het boek zijn te vinden op mijn site, omanagementboek.nl, opde site van TvOO (het is de 3e recensie op deze pagina), het Boekverslag vanuit de CoP ‘Faciliteren in Projecten en Programma’s’ of kijk en luister naar de videorecensie.

book order

Terug naar het overzicht