Trainen

Facilitation Academy

Mijn trainingen heb ik ondergebracht in een apart bedrijf: de Facilitation Academy. Vanuit dit bedrijf verzorg ik, samen met andere specialisten op het gebied van begeleiden van groepen, trainingen op het gebied van facliteren. Bekijk het complete overzicht van trainingen die door de Academy gegeven worden.

Ik geef bij de Academy de volgende trainingen:

Faciliteren van Professionals
De opleiding is bedoeld voor iedere vakspecialist die bijeenkomsten van professionals begeleidt / faciliteert en hen tot een zo optimaal mogelijk resultaat wil bewegen.

Introductie Faciliteren
De introductie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over faciliteren en zijn medewerkers wil motiveren hierin training te gaan volgen.

Resultaatgericht vergaderen
Haal meer resultaat uit een leukere vergadering.
Deze training is bedoeld voor groepen die samen vergaderen. M.b.v. het bij de Facilitation Academy ontwikkelde vergaderspel ontdekken ze hun valkuilen bij vergaderingen en bedenken ze daar  tipkaartjes oplossingen voor. De tipkaartjes die bij het spel zitten helpen hen daarbij.

Jouw houding bepaalt de verhouding
De training is bedoeld voor iedereen die voor groepen staat, die het beste uit zichzelf wil halen en niet bang is de spiegel voorgehouden te krijgen.

Leergang Faciliteren voor Project Professionals
De leergang is bedoeld voor projectleiders en –managers, PMO’ers en informatie analisten, die in projectbijeenkomsten het beste uit de groep willen halen.

Faciliteren van Congressen
Deze training is bedoeld voor congresorganisatoren en sprekers op congressen die de ROI van hun congres / bijeenkomst willen verhogen.

Doordacht besluiten nemen
De training is bedoeld voor iedereen die tijdens een besluitvormingsproces, met een gestructureerd stappenplan, tot een doorbraak wil komen.