Faciliteren

Wil je jouw bijeenkomst professioneel laten begeleiden door een facilitator dan ben je bij mij op de juiste plek. Je kunt hiervoor contact met me opnemen.

Van facilitatieverzoek t/m uitvoering

Nadat je een verzoek bij me ingediend hebt, neem ik contact met je op. Om een bijeenkomst goed te kunnen faciliteren, doorloop ik de volgende stappen:

 1. Om de bedoeling van de opdracht te achterhalen houd ik een intakegesprek met de opdrachtgever.
 2. A.d.h.v. dit gesprek stel ik een offerte op waarin een zeer globaal plan is opgenomen.
 3. Ga je akkoord met deze offerte, dan werk ik het globale plan uit tot een concept plan.
 4. Afhankelijk van wat we afgesproken hebben bespreek ik het concept plan met de opdrachtgever.
 5. Na deze bespreking stel ik definitieve plan op en voer ik de activiteiten uit die in de offerte zijn opgenomen. Denk hierbij aan: gesprekken met eventueel sprekers, afspraken maken met de locatie, aanleveren concept teksten voor de uitnodiging, maken sjablonen voor werkvormen etc.
 6. Op de dag van de workshop ben ik minimaal één uur voor aanvang aanwezig. Ik faciliteer de workshop en zorg er voor dat al het geproduceerde materiaal gefotografeerd is. Na afloop ruim ik al het geproduceerde materiaal op en het stel het ter beschikking aan de opdrachtgever.
 7. Indien dit afgesproken is, lever ik een foto-verslag op van de workshop.
 8. Tenslotte houd ik een kort evaluatiegesprek met de opdrachtgever.

 

Wat is faciliteren en wat doet een facilitator?
Vraagstukken in organisaties worden steeds complexer. Er zijn steeds meer disciplines nodig om een vraagstuk op te lossen. Kennis is vaak verspreid over medewerkers binnen één discipline en zit vaak in hoofden van mensen. Soms zelfs zonder dat ze het weten. Om deze vraagstukken op te lossen, moeten we: samenwerken, het vraagstuk van verschillende kanten bekijken en creativiteit inzetten. Maar samenwerken gaat niet zo maar, want er ontstaat mogelijk destructief groepsgedrag, zoals:

 • competitie tussen deelnemers.
 • dominantie van de luidruchtigste of invloedrijkste.
 • desinteresse van deelnemers.
 • tegenwerking door cynische deelnemers.
 • weinig verbinding tussen deelnemers.
 • onderschatting van het belang van de dialoog.
 • verzoek om een snelle buy-in.

Een facilitator brengt uitkomst. Faciliteren betekent makkelijk maken en verbinden. Een facilitator verbindt de deelnemers met elkaar en maakt het voor hen makkelijker het vraagstuk op te lossen. Een facilitator is content neutraal en alleen procesgericht. Hij begeleidt de deelnemers in het oplossen van het vraagstuk door het aanbieden van een proces. Hierdoor kunnen de deelnemers zich volledig focussen op de content en bereiken ze een beter en meer gedragen resultaat.

Facilitator nodig?
Niet altijd is een facilitator nodig. Soms kun je een bijeenkomst zelf begeleiden. Door 8 eenvoudige vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in de complexiteit van je bijeenkomst en of een facilitator niet nodig is, of handig is of noodzakelijk is. Je krijgt na het beantwoorden van de 8 vragen per mail antwoord op je vraag: “Heb ik een (externe) facilitator nodig?”

Goed om te weten
Ik begeleid kleine en grote bijeenkomsten. Indien de grootte van de groep het nodig maakt met twee of meer facilitators te werken, dan maak ik gebruik van het netwerk UwFacilitator.