Van Marshmallow naar werkvorm

In deze blog neem ik jullie mee op mijn reis van marshmallow naar werkvorm.

Aanleiding
Op 27 oktober gaf ik samen met Nel Mostert een workshop over energizers op de reprise van IAF Nederland. Als bedankje kregen de workshopleiders van Judith de Jong een verrassingscadeau. We mochten zelf kiezen tussen redelijk traditioneel tot zeer verrassend. Ik koos voor zeer verrassend en kreeg een zak marshmallows en een tube marshmallow handcrème. Naast een bedankkaartje zat er ook een opdracht bij:

Bedenk een nieuwe werkvorm a.d.h.v. bijgaande attributen en publiceer deze in de LinkedIn-groep van IAF Nederland.

Dat was geen makkelijke uitdaging.

Om vooruit te lopen op het resultaat: het is gelukt.
De reis ernaar toe wil ik graag delen, want achteraf realiseer ik me dat ik de vier stappen van een creatief proces heb doorlopen.

Stap 1: Onderzoeken
In deze stap onderzoek je wat je weet van de opdracht en doe je marktonderzoek.

Het resultaat deze stap is:
Een helder zicht op nut en noodzaak van de vernieuwing, kennis van de omgeving van het onderwerp, kennis van de visie en het verlangen van de opdrachtgever.

Op het moment dat ik aan deze stap begon, dacht ik dat het vrij simpel was: even googlen en er zou wel een werkvorm te vinden zijn die ik kon aanpassen. De praktijk bleek anders. Natuurlijk vond ik heel veel beschrijvingen van:

  1. De marshmallow challenge
    Bouw met 20 spaghetti’s, plakband en touw een zo hoog mogelijke toren waarop nog een marshmallow kan liggen.
  2. De marshmallow uitdaging
    Laat een kind in een keer alleen achter met een bordje marshmallows. Beloof dat het kind een beloning krijgt als hij/zij niet gegeten heeft van de marshmallows.
  3. Marshmallows roosteren.

Conclusie:
ik wist precies wat de opdrachtgeefster wilde, maar kon geen nieuwe werkvorm vinden. Ik moest dus echt naar stap 2.

Stap 2: Ideeën genereren
In deze stap ga je ideeën voor nieuwe werkvormen bedenken zonder dat je hieraan een waardeoordeel verbindt, zoals ja maar …..

Het resultaat deze stap is:
Een overzicht van of lijst met veelsoortige ideeën (al dan niet geclusterd).

Hiervoor gebruikte ik een paar associatieve werkvormen die resulteerden met de geleverde attributen een paar ideeën op.
Bijvoorbeeld een toren bouwen van de marshmallows waarbij de handcrème als cement gebruikt werd. Denk aan Play Dough.

Een mogelijkheid om ideeën te genereren is om een voorwerp toe te voegen. Dat zorgde voor veel meer ideeën. Ik heb met diverse dingen geëxperimenteerd, bijv. theezakjes, stokjes.

Vervolgens heb ik mijn ideeën tegen een paar collega’s aangehouden. Dat zorgde voor meer nieuwe ideeën.

Aangezien ik mijn lijst op dat moment lang genoeg vond, ben ik naar de volgende stap gegaan.

Stap 3: Ideeën beoordelen en kiezen
In deze stap maak je een keuze voor de ideeën waarmee je verder wilt gaan.

Het resultaat deze stap is:
Eén of een paar ideeën die de moeite waard zijn om te gaan ontwikkelen.

Voor mij stak er een idee met kop en schouders boven de andere ideeën uit, dus een keuze met welk idee ik verder wilde gaan was snel gemaakt.

Maar een idee is nog geen oplossing. In dit geval nog geen werkvorm. In deze stap ga je het idee verder uitwerken.
Tijdens deze stap bracht ik verfijningen aan in de werkvorm en bedacht ik variaties. In deze stap kan je ook besluiten om de werkvorm proefondervindelijk te testen. Dat heb ik dit keer niet gedaan.

Toen het voor mij helemaal helder was hoe de werkvorm eruit moest gaan zien, kon ik overstappen naar de laatste stap.

Stap 4: Ideeën uitvoeren
In deze stap ga je je uitgewerkte idee omvormen tot een oplossing en gaat die in de markt zetten.

Het resultaat deze stap is:
Vernieuwing/innovatie.

In mijn geval dus een beschreven werkvorm, die conform de wens van de opdrachtgeefster, gepubliceerd is in de LinkedIn-groep van IAF Nederland.

Tijdens de uitvoering bedacht ik me dat deze reis me meer opgeleverd heeft dan alleen een nieuwe werkvorm: namelijk een mooi onderwerp voor een blog.

De werkvorm kun je lezen en downloaden op mijn site.

Wil je leren een creatief proces te begeleiden, meld je dan aan voor mijn training.

Deze blog verscheen ook op 21-11-2017 op Pulse. Vind je hem nuttig en toepasbaar? Wil je hem dan daar s.v.p. liken?

Terug naar het overzicht