Een besluit is een momentopname. (Albert van den Heuvel)

GDSS

Een goed besluit neem je met de op dat moment bekende feiten. Om tot zo’n besluit te komen, kan ween Group Decision Support System (GDSS) een grote toegevoegde waarde hebben:

  • Met een GDSS komen alle feiten snel op tafel en kan iedereen zonder beïnvloeding zijn of haar mening geven.
  • Je krijgt snel inzicht in de resultaten. Alles wat ingevoerd is, is direct zichtbaar.
  • Invoeren gebeurt anoniem. Dat zorgt voor gelijkheid van inbreng onder de deelnemers. Elke deelnemer krijgt een even groot podium.
  • Je kunt deviaties bij een stemming inzichtelijk maken. Onderdelen met een grote spreiding zijn de onderdelen waarover je met elkaar in gesprek kunt (moet) gaan.
  • Alles wat de deelnemers invoeren, kun je met één druk op de knop in een verslag vastleggen. Dat scheelt tijd, biedt de garantie dat alle input is geborgd en achteraf valt te herleiden op basis waarvan besluiten zijn genomen.

In de volgende drie situaties is een GDSS sowieso onmisbaar:

  1. Bij een groot aantal deelnemers. Het aantal ideeën wordt dan ook enorm. Met post-its kom je er dan niet meer uit.
  2. Als de deelnemers niet fysiek bij elkaar zijn. Door een GDSS te gebruiken kunnen ze toch eenvoudig kennis en meningen met elkaar delen.
  3. Als je weet dat er heel uiteenlopende meningen zijn. Met een GDSS krijg je zonder stemverheffing inzicht in de pijnpunten.

Kortom: er zijn veel goede redenen om een GDSS te gebruiken. Toch zijn er veel facilitators nog huiverig voor. Mogelijk komt dat door de valkuilen waar je in kunt stappen. Deze bespreken we 6 mei.

Meer weten over faciliteren met behulp van een GDSS?

Lees dit verslag

Tags: GDSS
Terug naar het overzicht