Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. (Johan Cruijff)

GDSS: Group Decision Support System

Elk groepsbeslissingsproces kent drie fasen: divergeren, categoriseren en convergeren. Om dit proces te ondersteunen zijn talloze werkvormen bedacht. Vaak wordt daarbij gebruikgemaakt van post-its, brown paper-sessies, flip-overs, mindmaps enzovoort. Nu de digitalisering in alle aspecten van het werk is doorgedrongen, is het wellicht tijd om ook het groepsbesluitvormingsproces virtueel te ondersteunen met een Group Decision Support System (GDSS).

Een GDSS is een web-based middel dat groepen ondersteunt om besluiten te nemen. Tijdens je bijeenkomst gebruik je een laptop, pc, tablet of smartphone voor het ophalen en analyseren van kennis en meningen bij je deelnemers. Tijdens het divergeren worden ideeën opgehaald, die mogelijk een antwoord geven op de vraag van de opdrachtgever. Tijdens het categoriseren worden deze ideeën gegroepeerd. In de laatste stap, het convergeren, wordt een keuze gemaakt uit de ideeën.

Er worden veel van dit soort systemen aangeboden, maar wereldwijd zijn er maar vier of vijf die alle drie deze stappen ondersteunen en die je daarom echt een GDSS kunt noemen, waaronder het Nederlandse Spilter. Alle andere pakketten ondersteunen slechts één of twee van de stappen. Het is dus heel belangrijk om te bedenken hoeveel en welke stappen je wilt ondersteunen met een elektronisch systeem.

Op 8 april kun je verder lezen over de toegevoegde waarde van een GDSS.

Meer weten over faciliteren met behulp van een GDSS?

Lees dit verslag

Tags: GDSS
Terug naar het overzicht