Carsten de Dreu – ‘Creativiteit krijg je niet voor niets’

Dit boek geeft wetenschappelijk onderbouwd antwoord op veel vragen over creativiteit in wetenschap en werk. Creativiteit definiëren de auteurs als: “Het bedenken van nieuwe en mogelijk toepasbare ideeën, producten of oplossingen”.

Carsten de Dreu, Daniel Sligte,
Creativiteit krijg je niet voor niets – Over de psychologie van creativiteit in wetenschap en werk,
Koninklijke van Gorkum, 2016, ISBN 978 90 23205492 8

De auteurs zijn op zoek gegaan naar de psychologie achter creativiteit. Het  inzicht van de lezer rondom creativiteit wordt door dit boek vergroot: wat werkt wel en wat werkt niet. Daarnaast worden diverse mythes over creativiteit ontrafeld en doorgeprikt. Met de conclusies die in het boek gegeven worden, kun je als individu, organisatie of facilitator aan de slag om je eigen creativiteit, die van je medewerkers of die van je deelnemers aan je workshop te vergroten.

In negen hoofdstukken worden alle aspecten rondom creativiteit behandeld. Elk hoofdstuk start met een kort overzicht van de te behandelen onderwerpen en eindigt met een samenvatting van de conclusies uit dit hoofdstuk. Dat laatste is erg handig als je  de conclusies weer een keer op een rijtje wilt hebben. Het boek is doorspekt met literatuurverwijzingen en verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek. Dat komt de betrouwbaarheid van de gedane uitspraken ten goede.

Een paar high-lights uit het boek
In hoofdstuk 2 onderbouwen de auteurs dat creativiteit niet gelijk is aan innovatie en ook niet gelijk is aan originaliteit.

De belangrijkste conclusie van hoofdstuk 3 is:  “Creativiteit  komt niet uit de lucht vallen. Het vereist relevante kennis door studie, oefening en ervaring. Hierdoor zijn volwassenen over het algemeen creatiever dan kinderen.”

De belangrijkste conclusie van hoofdstuk 7 is dat samenwerken met andere experts essentieel is voor creatieve productie. Dit geldt met name in de wetenschap.

Hoofdstuk 8 gaat over  groepscreativiteit. In dit hoofdstuk wordt weerlegd dat brainstormen in een groep tot meer en betere creatieve ideeën leidt.

Het laatste hoofdstuk gaat onder andere in op de morele en ethische aspecten die spelen bij creativiteit.

‘Creativiteit krijg je niet voor niks’ is een goed wetenschappelijk onderbouwd boek dat ik kan aanraden aan iedereen die met creativiteit te maken heeft. De lezer moet zich echter wel realiseren dat het boek niet altijd makkelijk leest. Verder moet je de conclusies die getrokken worden nog wel vertalen naar je eigen omgeving.

Henri Haarmans

Deze recensie is ook terug te lezen op de site van het Tijdschrift voor Coaching. Het is de laatste recensie op de pagina.

Tags:
Terug naar het overzicht