Brainstormen: Zin en onzin!

 

Afgelopen maand zijn twee kleine artikelen verschenen waarin geageerd wordt tegen brainstormen. De NRC was op 4 januari de eerste met het stukje ‘Stop met die zinloze vergaderingen’. Vandaag (21 januari 2014) volgde de Coachingskalender met de ‘B van Brainstormen’. In beide artikelen wordt beweerd dat brainstormen zinloos is: in het eerste geval, omdat “het niet werkt tijdens vergaderingen” en in het tweede geval, omdat “een grote stroom ‘gewone’ ideeën echte creativiteit in de weg staat”.

Beide uitspraken zijn wel erg kort door de bocht. De vraag is namelijk wat wordt in beide situaties met brainstormen bedoeld? Worden z.g.n. brown-paper sessies of post-it sessies bedoeld? Of wordt brainstormen gebruikt als overkoepelende term voor alle technieken waarmee ideeën gegenereerd worden?

Een facilitator weet natuurlijk wel beter. In vergaderingen zet je technieken in die snel en doeltreffend de mening van de deelnemers naar boven halen. Die vallen inderdaad ook onder de term generieke term brainstormen. In een workshop waar creatieve ideeën moeten ontstaan, ga je natuurlijk niet met post-its werken, dan gebruik je technieken waarmee je de rechter hersenhelft aanspreekt en ga je voortborduren op elkaars ideeën.

Goede voorbeelden van zinvolle brainstorms in 24 praktijkcases zijn terug te vinden in ‘Faciliteren zonder omwegen‘. Er is nog veel zendingswerk voor facilitators te doen.

Terug naar het overzicht