Aanpak

Een facilitator hanteert een eigen aanpak voor het begeleiden van een bijeenkomst. Hij maakt gebruik van methodes, werkvormen en interventies daarmee maakt hij het mogelijk dat de groep een antwoord geeft op het vraagstuk van de opdrachtgever.

Onder cases beschrijf ik een aantal opdrachten die ik in het verleden uitgevoerd heb.

Onder werkvormen geef ik voorbeelden van veel gebruikte werkvormen en die zonder veel uitleg ingezet kunnen worden bij bijeenkomsten.