Het is prettig om het met elkaar eens te zijn of toch liever niet?

 

Vaak krijg ik van mogelijke opdrachtgevers de vraag “Waarom zou ik een facilitator inhuren?” Ik verwijs dan natuurlijk naar mijn boek waarin in 24 cases wordt toegelicht wat de toegevoegde waarde van een facilitator is. Maar soms kom je in de krant voorbeelden tegen die ook de toegevoegde waarde van een facilitator beschrijven. Zo ook de column van Ellen de Bruijn, Het is prettig om het met elkaar eens te zijn, in de NRC Next van 21 augustus 2013.

In haar column refereert ze aan een onderzoek waarbij groepsgenoten (deelnemers aan een brainstormsessie/workshop/vergadering) zich te weinig van elkaar aantrekken en daardoor uiteindelijk de verkeerde beslissing nemen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het een hele menselijke eigenschap is om informatie (niet bewust) achter te houden. En om de informatie van een andere deelnemer als minder belangrijk dan jouw informatie te beschouwen.

Hieruit blijkt dat het delen van belangrijke informatie voor mensen moeilijk blijft als daarop niet bewust gestuurd wordt. De facilitator is nu juist de aangewezen persoon voor het sturen op het delen van informatie. Door het kiezen van de juiste werkvormen, het plegen van interventies en het begeleiden van het proces van kennisdeling zorgt hij er namelijk voor dat alle beschikbare informatie gedeeld wordt. Hierdoor kunnen de deelnemers zich volledig focussen op elkaar en op de inhoud van de kennisdeling. Waardoor elk stukje informatie gedeeld en op de juiste waarde ingeschat wordt.

Door zijn bijdrage helpt de facilitator de groep verder om tot een beter en meer gedragen besluit te komen.

Wilt u weten of u een bijeenkomst zelf kunt begeleiden of toch beter een facilitator kunt inhuren? Beantwoord dan 8 simpele vragen en u krijgt vrijblijvend per mail een advies.

 

Terug naar het overzicht